Quyết định lãi suất ECB. Châu Âu, 13:45 (GMT+2)

Quyết định lãi suất ECB công bố vào lúc 13:45 (GMT+2) tại EU. Giá trị được dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 0%. Dựa trên tình hình kinh tế hiện tại và mức độ lạm phát, ECB đưa ra quyết định về lãi suất. Sự tăng trưởng của chỉ số tăng cường EUR. Nếu tỷ giá vẫn ở cùng mức hoặc thấp hơn, tỷ giá EUR sẽ giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi