Quyết định lãi suất của BoE. Anh, 13:00 (GMT+2)

Quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh được công bố vào lúc 13:00 (GMT+2) tại Anh. Giá trị được dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 0.75%. Dựa trên tình hình kinh tế hiện tại và mức độ lạm phát, Ngân hàng Anh quyết định lãi suất. Sự tăng trưởng của chỉ số tăng cường GBP. Nếu tỷ lệ này ở cùng mức hoặc thấp hơn, tỷ giá tiền tệ quốc gia sẽ giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi