Chỉ số giá tiêu dùng.  Đức, 09:00 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng được công bố vào lúc 09:00 (GMT+2) ở Đức. Giá trị dự kiến sẽ ở mức 2% hàng năm trong tháng 8. Nó phản ánh sự thay đổi về giá cả hàng hóa và dịch vụ cho các hộ gia đình và được coi là chỉ số chính của lạm phát. Sự tăng trưởng của chỉ số tăng cường EUR, và sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi