Thay đổi việc làm. Úc, 03:30 (GMT+2)

Thay đổi việc làm công bố vào lúc 03:30 (GMT+2) tại Úc. Giá trị dự kiến sẽ tăng lên 26.7K trong tháng 8 từ -3.9K một tháng trước đó. Chỉ số này cho biết số lượng công dân mới được tuyển dụng của Úc. Sự tăng trưởng của chỉ số củng cố AUD, và sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi