Tỷ lệ thất nghiệp. Úc, 03:30 (GMT+2)

Tỷ lệ thất nghiệp công bố vào lúc 03:30 (GMT+2) tại Úc. Giá trị dự kiến sẽ tăng lên 5.4% trong tháng 8 từ mức 5.3% một tháng trước đó. Nó cho thấy tỷ lệ phần trăm công dân thất nghiệp trong tổng số công dân có khả năng. Sự tăng trưởng của chỉ số là một yếu tố tiêu cực cho nền kinh tế của đất nước và làm suy yếu AUD. Việc giảm chỉ số cho thấy sự gia tăng trong nền kinh tế và tăng cường AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi