Báo cáo Beige của Fed. Mỹ, 20:00 (GMT+2)

Báo cáo Xem xét Kinh tế Beige của Fed công bố vào lúc 20:00 (GMT+2). Việc xem xét được chuẩn bị bởi 12 Ngân hàng Liên bang Hoa Kỳ để đưa ra đánh giá về tình hình kinh tế hiện tại. Nhận xét lạc quan của các chuyên gia được coi là tín hiệu tích cực và củng cố USD. Ngược lại, những nhận xét tiêu cực, gây áp lực lên đồng đô la Mỹ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi