Sản xuất công nghiệp. Châu Âu, 11:00 (GMT+2)

Vào lúc 11:00 (GMT+2), dữ liệu về sản xuất công nghiệp sẽ được công bố. Trên cơ sở hàng năm, chỉ số được kỳ vọng giảm xuống còn 1.0% trong tháng 7 từ mức 2.5% một tháng trước đó. Trên cơ sở hàng tháng chỉ số dự kiến sẽ là -0.5% trong tháng 7 so với -0.7% một tháng trước đó. Chỉ báo cho thấy những thay đổi về khối lượng sản xuất. Đây là một trong những chỉ số chính của tình trạng nền kinh tế. Giá trị cao tăng cường EUR. Giá trị thấp hơn có tác động tiêu cực đến đồng EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi