Chỉ số niềm tin tiêu dùng Westpac. Úc, 02:30 (GMT+2)

Chỉ số niềm tin tiêu dùng Westpac công bố vào lúc 02:30 (GMT+2). Chỉ số này dựa trên một cuộc thăm dò nhằm đánh giá niềm tin của người tiêu dùng đối với tình hình kinh tế trong một năm tới và sự sẵn sàng cho các giao dịch mua lớn. Các giá trị cao của chỉ số tăng cường AUD, và các giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi