Bắt đầu xây nhà. Canada, 14:15 (GMT+2)

Bắt đầu xây nhà công bố vào lúc 14:15 (GMT+2) tại Canada. Giá trị được dự đoán sẽ tăng lên 210.0K trong tháng 8 từ 206.3K một tháng trước đó. Chỉ số từ Tổng công ty xây dựng thế chấp Canada phản ánh số lượng hộ gia đình bắt đầu xây dựng nhà. Khối lượng xây dựng có liên quan chặt chẽ với tình trạng thu nhập của dân số, và sự tăng trưởng của chỉ số báo hiệu sự cải thiện chung về phúc lợi của nền kinh tế và tăng trưởng của nó. Giá trị cao của chỉ số có tác động tích cực lên CAD. Giá trị thấp của chỉ số là yếu tố tiêu cực đối với CAD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi