Thay đổi số lượng đơn thất nghiệp. Anh, 10:30 (GMT+2)

Thay đổi số lượng đơn thất nghiệp công bố vào lúc 10:30 (GMT+2) tại Anh. Giá trị được dự đoán sẽ giảm xuống còn 3.6K trong tháng 8 từ 6.2K một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh số lượng người thất nghiệp của Anh. Giá trị cao của chỉ số làm suy yếu GBP, trong khi giá trị thấp tăng cường nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi