Thu nhập trung bình bao gồm tiền thưởng. Anh, 10:30 (GMT+2)

Thu nhập trung bình bao gồm tiền thưởng công bố vào lúc 10:30 (GMT+2) tại Anh. Giá trị được dự đoán sẽ tăng lên 2.5% trong tháng 7 từ 2.4% một tháng trước đó. Chỉ số này ước tính giá trị của lao động, tăng trưởng của nó có nghĩa là tăng lương và tăng cường tiền tệ quốc gia, trong khi sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi