Tổng sản phẩm nội địa. Anh, 10:30 (GMT+2)

GDP ở Anh công bố vào lúc 10:30 (GMT+2). Chỉ số được dự đoán tăng đến 0.3% trong tháng 7 từ 0.1% vào tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước trong khoảng thời gian được chỉ định. Sự tăng trưởng của chỉ số củng cố GBP, sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi