Sản xuất công nghiệp. Anh, 10:30 (GMT+2)

Dữ liệu Sản xuất Công nghiệp tháng 7 sẽ công bố vào lúc 10:30 (GMT+2) ở Anh. Giá trị dự kiến sẽ giảm xuống 0.7% YoY từ 1.1% YoY vào một tháng trước đó và ở mức tương tự 0.4% MoM. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về mức độ sản xuất ở Anh và là một trong những chỉ số chính của tình trạng nền kinh tế quốc gia. Nó bao gồm các ngành công nghiệp sản xuất và khai thác, cũng như năng lượng điện. Sự tăng trưởng của chỉ số dẫn đến sự tăng trưởng của đồng tiền quốc gia, và sự suy giảm dẫn đến suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi