Tổng sản phẩm nội địa. Nhật Bản, 01:50 (GMT+2)

GDP ở Nhật công bố vào lúc 01:50 (GMT+2). Chỉ số hàng quý được dự đoán tăng 0.7% trong quý 2 từ 0.5% vào tháng trước. Chỉ số cho thấy sự thay đổi trong giá trị của tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ sản xuất trong quốc gia trong thời gian quy định. Giá trị cao tăng cường JPY, và giá trị thấp làm suy yếu nó. 

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi