Thu nhập trung bình hàng giờ. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Dữ liệu về thu nhập trung bình công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ không thay đổi ở mức 2.7% hàng năm trong tháng 8. Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số sẽ giảm xuống còn 0.2% trong tháng 8 từ 0.3% một tháng trước đó. Nó cho thấy những thay đổi về mức lương trung bình theo giờ. Các giá trị cao làm tăng giá trị USD và thấp hơn có tác động tiêu cực lên đồng USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi