Tỷ lệ thất nghiệp. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống 3.8% trong tháng 8 từ 3.9% một tháng trước đó. Đây là một trong những chỉ số chính về việc làm ở Mỹ. Chỉ số đại diện cho tỷ lệ thất nghiệp trong tổng lực lượng lao động. Sự tăng trưởng của chỉ số này làm suy yếu đồng USD, sự suy giảm của chỉ số củng cố USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi