Biên chế phi nông nghiệp. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Biên chế phi nông nghiệp công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 191K trong tháng 8 từ mức 157K một tháng trước đó. Đây là một trong những chỉ số chính về việc làm ở Mỹ. Nó đại diện cho số lượng công dân làm việc trong các lĩnh vực phi nông nghiệp. Giá trị cao cho thấy lợi nhuận của công việc và tăng cường USD. Giá trị thấp hơn làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi