Tổng sản phẩm trong nước. Châu Âu, 11:00 (GMT+2)

Dữ liệu về GDP của EU công bố vào lúc 11:00 (GMT+2). Chỉ số này được dự đoán sẽ không đổi ở mức 2.2% hàng năm trong Q2. Trên cơ sở hàng quý, chỉ số cũng được dự báo sẽ không thay đổi ở mức 0.4% trong quý 2. Chỉ số này cho thấy giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại EU trong giai đoạn này. Kết quả cao hơn tăng cường EUR. Kết quả thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi