Sản xuất công nghiệp. Đức, 08:00 (GMT+2)

Dữ liệu về sản xuất công nghiệp công bố lúc 08:00 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 2.6% trong tháng 7 từ 2.5% một tháng trước đó. Chỉ số hàng tháng có khả năng tăng lên 0.2% trong tháng 7 từ –0.9% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy khối lượng sản xuất trong khu vực công nghiệp của Đức. Đây là một trong những chỉ số chính của tình trạng kinh tế Đức. Sự tăng trưởng của chỉ số dẫn đến việc tăng cường đồng EUR, và sự suy giảm của nó gây áp lực lên đồng tiền châu Âu.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi