Khoản vay mua nhà. Úc, 03:30 (GMT+2)

Vào lúc 03:30 (GMT+2), dữ liệu về tín dụng thế chấp sẽ được công bố. Chỉ số này dự kiến sẽ tăng lên 0.0% trong tháng 7 từ -1.1% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy số lượng các khoản vay thế chấp mới được cấp và là một trong những chỉ số thị trường bất động sản chính. Tăng trưởng của chỉ số này củng cố AUD. Chỉ số giảm làm suy yếu AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi