Báo cáo thay đổi việc làm ADP. Mỹ, 14:15 (GMT+2)

Báo cáo thay đổi việc làm ADP sẽ công bố hôm nay lúc 14:15 GMT+2. Chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống 187K trong tháng 8 từ mức 219K một tháng trước đó. Chỉ số phản ánh mức độ việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Nó được hình thành trên cơ sở dữ liệu nhận được từ khoảng 500 nghìn pháp cá nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Các giá trị cao có tác động tích cực lên USD. Giá trị thấp hoặc những dự báo dưới đây có ảnh hưởng tiêu cực đến đồng đô la Mỹ.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi