Báo cáo thất nghiệp. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Báo cáo thất nghiệp công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống 212K một tuần từ mức 213K một tuần trước đó. Chỉ báo hiển thị số lần yêu cầu thất nghiệp mới. Việc giảm số tiền yêu cầu bồi thường ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ một cách tích cực. Ngược lại số lượng yêu cầu tăng, được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi