Tổng sản phẩm trong nước. Thụy Sĩ, 07:45 (GMT+2)

Dữ liệu về Tổng sản phẩm trong nước tại Thụy Sĩ sẽ công bố vào lúc 07:45 (GMT+2). Chỉ số hàng năm dự kiến sẽ tăng lên 2.3% trong quý 2 năm 2018 từ 2.2% trong quý trước. Chỉ số hàng tháng dự kiến sẽ giảm xuống 0.3% trong quý 2 năm 2018 từ 0.6% trong quý trước. Chỉ số này cho biết giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước trong năm. Một giá trị cao góp phần vào việc tăng cường CHF, một giá trị thấp dẫn đến sự suy yếu.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi