Các cân thương mại. Úc, 03:30 (GMT+2)

Dữ liệu về cán cân thương mại sẽ công bố vào lúc 03:30 (GMT+2). Dự kiến con số này sẽ giảm xuống còn 0.900 tỷ AUD trong tháng 7 từ mức 1.873 tỷ AUD một tháng trước đó. Cán cân thương mại cho thấy sự khác biệt giữa xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ trong điều kiện tiền tệ. Một kết quả tích cực cho thấy thặng dư của cán cân thương mại và tăng cường AUD. Giá trị âm có nghĩa là thiếu số dư giao dịch và làm suy yếu AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi