Quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada. Canada, 16:00 (GMT+2)

Quyết định lãi suất của Ngân hàng Canada được công bố vào lúc 16:00 (GMT+2). Ngân hàng Canada đưa ra quyết định về lãi suất dựa trên tình hình kinh tế hiện tại và mức độ lạm phát. Sự tăng trưởng của chỉ số tăng cường CAD. Nếu tỷ lệ vẫn ở mức trước đó hoặc giảm, tỷ lệ CAD sẽ giảm.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi