Cán cân thương mại. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Dữ liệu về cán cân thương mại Mỹ sẽ được công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Thâm hụt số dư dự kiến sẽ tăng lên -50.1 tỷ trong tháng 7 so với -46.3 tỷ một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy khoảng cách giữa xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Một kết quả tích cực cho thấy một sự dư thừa của cán cân thương mại và tăng cường USD. Giá trị âm cho biết số dư âm và làm giảm USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi