Doanh số bán lẻ. Châu Âu, 11:00 (GMT+2)

Dữ liệu về doanh số bán lẻ được công bố vào lúc 11:00 (GMT+2). Chỉ số hàng năm dự kiến sẽ tăng lên 1.3% vào tháng 7 từ 1.2% một tháng trước đó. Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số này dự kiến sẽ giảm xuống còn -0.2% trong tháng 7 từ 0.3% một tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy những thay đổi khối lượng bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Đây là chỉ số chính về chi tiêu của người tiêu dùng. Giá trị cao tăng cường EUR. Giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi