Tổng sản phẩm quốc nội. Úc, 03:30 (GMT+2)

Dữ liệu GDP Úc công bố vào lúc 03:30 (GMT+2). Chỉ số được dự đoán tăng 0.7% trong Q2 từ 1.0% trong quý trước. Chỉ số hàng năm có khả năng giảm xuống còn 2.8% trong Q2 từ mức 3.1% một tháng trước đó. Chỉ số hiển thị giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Úc. Nó mô tả tốc độ tăng trưởng/suy giảm của nền kinh tế. Giá trị cao tăng cường AUD. Giá trị thấp làm suy yếu AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi