RBA's Governor Philip Lowe Speech. Australia, 11:30 (GMT+2)

RBA's Governor Lowe Speech is due at 11:30 (GMT+2). Depending on the tone and nature of his statements, they may cause volatility of the AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi