Chỉ số sản xuất PMI Markit. Anh, 10:30 (GMT+2)

Chỉ số sản xuất PMI Markit tháng 8 được công bố vào lúc 10:30 (GMT+2) tại Anh. Chỉ số này đưa ra một ý tưởng về tình trạng công việc trong lĩnh vực công nghiệp và dựa trên một cuộc khảo sát từ các nhà quản lý của các doanh nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực này. Giá trị trên 50 báo hiệu sự gia tăng trong sản xuất và tăng cường GBP. Ngược lại, giá trị dưới 50, cho thấy sự giảm tốc độ tăng trưởng và suy yếu GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi