Doanh số bán lẻ. Úc, 03:30 (GMT+2)

Doanh số bán lẻ tháng 7 được công bố vào lúc 03:30 (GMT+2) tại Úc. Các chỉ số ước tính khối lượng bán hàng trong lĩnh vực bán lẻ và được coi là một chỉ số về chi tiêu của người tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế. Sự gia tăng chỉ số thúc đẩy sự tăng trưởng của AUD, trong khi chỉ số giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi