Tỷ lệ thất nghiệp. châu Âu, 11:00 (GMT+2)

Dư xlieeuj về tỷ lệ thất nghiệp được công bố vào lúc 11:00 (GMT+2). Chỉ số được dự đoán sẽ giảm xuống 8.2% trong tháng 7 từ 8.3% vào tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong tổng số công dân Châu Âu có thể sử dụng. Sự tăng trưởng của giá trị cho thấy tốc độ phát triển kinh tế chậm hơn. Một kết quả cao có thể gây áp lực cho EUR. Ngược lại, một kết quả thấp có thể tăng cường EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi