Doanh số bán lẻ. Đức, 08:00 (GMT+2)

Dữ liệu về doanh số bán lẻ được công bố vào lúc 08:00 (GMT+2). Trên dữ liệu hàng tháng chỉ số được dự đoán giảm –0.2% trong tháng 7 từ 1.2% vào tháng trước đó. Chỉ số cho thấy sự thay đổi trong khối lượng bán hàng trong doanh số bán lẻ. Sự tăng trưởng của chỉ số ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế quốc gia và tăng cường EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi