Sản xuất công nghiệp. Nhật Bản, 01:50 (GMT+2)

Vào lúc 01:50 (GMT+2), dữ liệu về sản xuất công nghiệp sẽ được công bố. Chỉ số được dự đoán tăng đến 1.0% trên dữ liệu thường niên trong tháng 7 từ –0.9% vào tháng trước đó. Chỉ số này thể hiện những thay đổi trong sản lượng công nghiệp ở Nhật Bản. Đây là một trong những chỉ số chính của tình trạng kinh tế quốc dân. Sự tăng trưởng của chỉ số dẫn đến sự tăng trưởng của đồng tiền quốc gia. Sự suy giảm của nó dẫn đến sự suy yếu của đồng tiền quốc gia.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi