Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo. Nhật Bản, 01:30 (GMT+2)

Chỉ số giá tiêu dùng Tokyo được công bố vào lúc 01:30 (GMT+2). Trên dữ liệu hàng năm chỉ số được dự đoán giảm xuống 0.8% vào tháng 8 từ 0.9% trong tháng trước đó. Chỉ số cho thấy mức lạm phát tại Tokyo. Nó cho thấy những thay đổi về giá của rổ thị trường cơ bản. Sự tăng trưởng của chỉ số dẫn đến sự tăng cường của JPY, và sự suy giảm làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi