Tỷ lệ thất nghiệp. Nhật Bản, 01:30 (GMT+2)

Dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp được công bố vào lúc 01:30 (GMT+2). Chỉ số được dự đoán giữu nguyên không đổi ở mức 2.4% trong tháng 7. Chỉ số này cho thấy tỷ lệ công dân thất nghiệp với tổng số người dân có thể làm việc. Tăng trưởng của chỉ số này là sự tiêu cực cho nền kinh tế của đất nước và làm suy yếu JPY. Ngược lại, kết quả thấp hơn cho thấy tăng trưởng kinh tế và tăng cường JPY.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi