Tổng sản phẩm quốc nội. Canada, 14:30 (GMT+2)

Dữ liệu vê tổng sản phẩm quốc nội ở Canada được công bố vào lúc  14:30 (GMT+2). Chỉ số được dự đoán giảm xuống 0.1% vào tháng 6 từ 0.5% vào tháng trước đó. Chỉ số này hiển thị giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất tại Canada trong một khoảng thời gian báo cáo. Kết quả cao hơn làm tăng tỷ lệ CAD, và những kết quả thấp làm suy yếu đồng tiền quốc gia.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi