Báo cáo thất nghiệp lần đầu. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Báo cáo thất nghiệp lần đầu được công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Chỉ số được dự đoán tăng đến 214K/tuần từ 210K vào tuần trước đó. Chỉ báo hiển thị số lần báo cáo thất nghiệp mới. Việc giảm số tiền yêu cầu bồi thường ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ một cách tích cực. Ngược lại tăng số lượng yêu cầu được coi là một yếu tố tiêu cực.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi