Thu nhập cá nhân. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Dữ liệu về thu nhập cá nhân công bố vào lúc 14:30 (GMT+2). Trên dữ liệu hàng tháng chỉ số được dự đoán giảm xuống 0.3% trong tháng 7 từ 0.4% vào tháng trước đó. Chỉ số cho thấy nhiều nguồn thu nhập khác nhau của người tiêu dùng. Kết quả cao tăng cường USD, và kết quả thấp làm suy yếu nó. Sự tăng trưởng của chỉ số cho thấy sự sẵn sàng của dân số để tiêu tiền trong tình hình kinh tế hiện tại.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi