Chỉ số giá tiêu dùng. Đức, 14:00 (GMT+2)

Vào lúc 14:00 (GMT+2), chỉ số giá tiêu dùng sẽ được công bố. Dữ liệu hàng tháng được dự đoán giảm xuống 0.1% trong tháng 8 từ 0.3% vào tháng trước đó. Trong hạn thường niên, chỉ số được dự đoán giữ nguyên không đổi tại 2% vào tháng 8. Chỉ số phản ánh sự thay đổi về giá cả hàng hoá và dịch vụ cho các hộ gia đình. Nó được coi là chỉ số chính của lạm phát. Sự tăng trưởng của chỉ số tăng cường EUR, và sự suy giảm của nó làm suy yếu đồng tiền.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi