Đơn xin thế chấp. Anh, 10:30 (GMT+2)

Dữ liệu về đơn xin thế chấp đã được phê duyệt công bố vào lúc 10:30 (GMT+2). Chỉ số được dự đoán sẽ gỉam xuống 65,000K vào tháng 7 từ 65,619K trong tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy số lượng các khoản vay thế chấp mới được phát hành và được coi là chỉ số hàng đầu về thị trường nhà đất. Sự tăng trưởng của chỉ số tăng cường GBP. Sự suy giảm của nó làm suy yếu GBP.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi