Thay đổi thất nghiệp. Đức, 09:55 (GMT+2)

Dữ liệu về thay đổi thất nghiệp công bố vào lúc 09:55 (GMT+2). Chỉ số được dự đoán giảm xuống –8K trong tháng 8 từ –6K vào tháng trước đó. Chỉ số này cho thấy số lượng công dân thất nghiệp ở Đức. Sự tăng trưởng của chỉ số cho thấy tốc độ phát triển kinh tế chậm hơn và làm suy yếu EUR. Sự sụp đổ của các chỉ số có tác động tích cực đến nền kinh tế quốc gia và tăng cường EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi