Giấy phép xây dựng. Úc, 03:30 (GMT+2)

Dữ liệu về động thái của giấy phép xây dựng công bố vào lúc 03:30 (GMT+2). Trên dữ liệu hàng tháng chỉ số được dự báo giảm xuống –2.5% trong tháng 7 từ 6.4% vào tháng trước đó. Nó cho thấy số lượng giấy phép xây dựng mới ban hành. Sự tăng trưởng của chỉ số cho thấy sự cải thiện chung của nền kinh tế và tạo điều kiện cho việc cải thiện AUD. Sự sụp đổ của chỉ số làm suy yếu AUD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi