Doanh số bán lẻ. Nhật bản, 01:50 (GMT+2)

Dữ liệu doanh số bán lẻ Nhật bản công bố vào lúc 01:50 (GMT+2). Dữ liệu hàng tháng của chỉ số được dự đoán giảm xuống –0.3% trong tháng 7 từ 1.5% vào tháng trước đó. Dữ liệu hàng năm của chỉ số gần như giảm đến 1.2% trong tháng 7 so với 1.7% vào tháng trước đó. Nó phản ánh những thay đổi trong khối lượng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ lớn. Sự tăng trưởng của chỉ số cho thấy sự hấp thụ của tiêu thụ và có tác động tích cực đến nền kinh tế. Việc giảm chỉ số cho thấy sự suy giảm kinh tế và là một yếu tố tiêu cực. Một giá trị cao của chỉ số tăng cường JPY, và một giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi