Tổng sản phẩm quốc nội. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Tổng sản phẩm quốc nội công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Mỹ. Giá trị của chỉ số vào quý 2 được dự đoán sẽ giảm xuống 4.0% từ 4.1% vào kỳ trước đó. Chỉ số này cho thấy sự thay đổi về giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ, được sản xuất trong nước trong năm và mô tả tốc độ tăng trưởng/suy giảm của nền kinh tế. Một kết quả cao củng cố USD, như là một yếu kém làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi