Khảo sát ZEW - Kỳ vọng. Thụy sĩ, 10:00 (GMT+2)

Khảo sát ZEW - Kỳ vọng được công bố vào lúc 10:00 (GMT+2) tại Thụy sĩ. Chỉ số đánh giá tình hình kinh tế hiện tại ở Thụy Sĩ theo các tiêu chí như môi trường kinh doanh, mức độ việc làm và những tiêu chí khác. Các giá trị cao của chỉ số tăng cường CHF, khi các giá trị thấp làm suy yếu nó.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi