Cho vay tư nhân. Châu Âu, 10:00 (GMT+2)

Dữ liệu về các khoản cho vay tư nhân tại châu âu được công bố vào lúc 10:00 (GMT+2). Chỉ số được dự đoán tăng đến 3.0% trong dữ liệu hàng năm vào tháng 7 từ 2.9% vào tháng trước. Chỉ số cho thấy sự thay đổi trong tổng giá trị của các khoản vay mới phát hành cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi