Môi trường kinh doanh - IFO. Đức, 10:00 (GMT+2)

Môi trường kinh doanh - IFO được công bố vào lúc 10:00 (GMT+2) tại Đức. Giá trị được dự đoán tăng 102.0 điểm trong tháng 8 từ 101.7 điểm vào tháng trước. Chỉ số này được xây dựng trên cơ sở khảo sát của giám đốc điều hành của hơn 7.000 doanh nghiệp để đánh giá tình hình kinh tế hiện tại trong môi trường kinh doanh. Sự tăng trưởng của giá trị chỉ số là một tín hiệu tích cực và củng cố EUR. Ngược lại, việc giảm chỉ số là một yếu tố tiêu cực đối với EUR.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi