Đơn hàng lâu dài. Mỹ, 14:30 (GMT+2)

Đơn hàng lâu dài được công bố vào lúc 14:30 (GMT+2) tại Mỹ. Giá trị được dự đoán giảm xuống –0.5% trong tháng 7 từ 0.8% của tháng trước. Nó cho thấy sự thay đổi trong giá trị của các đơn đặt hàng cho hàng hóa lâu bền (bao gồm cả vận chuyển), có thời hạn hơn ba năm. Sự tăng trưởng của con số này là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế. Việc giảm số lượng đơn đặt hàng báo hiệu sự suy giảm trong tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Kết quả cao giúp tăng trưởng USD.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi