Chấp thuận thế chấp BBA. Anh, 10:30 (GMT+2)

Chấp thuận thế chấp BBA được công bố vào lúc 10:30 (GMT+2) tại Anh. Giá trị được dự đoán sự tăng trưởng 40.6K trong tháng 7 từ 40.54K vào tháng trước đó. Báo cáo của Hiệp hội Ngân hàng Anh (BBA) cho thấy số lượng các khoản vay thế chấp đã phát hành và là một chỉ báo quan trọng của cả thị trường bất động sản và nền kinh tế nói chung. Sự tăng trưởng của chỉ số phản ánh sự tự tin của dân số trong nền kinh tế của đất nước và ảnh hưởng tích cực đến đồng tiền quốc gia. Việc giảm chỉ số có tác động tiêu cực đến tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia.

Bắt đầu giao dịch
Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi